Bieg Erasmusa - 30 kilometrów na 30-lecie programu

W sobotę 30 września 2017 r. w Parku im. Szymańskiego w Warszawie odbył się Bieg Erasmusa. Celem biegu było przede wszystkim uczczenie 30. rocznicy uruchomienia europejskiego programu Erasmus (obecnie Erasmus+), ale też wsparcie projektu WalkCamp (walkcamp.pl), realizowanego przez Fundację Jaśka Meli Poza Horyzonty, promocja zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej oraz międzynarodowa integracja z uczestnikami i byłymi uczestnikami programu Erasmus+.

Z wizytą we Włoszech

W dniach 12-16 września 2017 r. delegacja Uczelni Korczaka wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym do Włoch w ramach mobilności pracowników Programu Erasmus Plus. W składzie zespołu znaleźli się: dr Arkadiusz Durasiewicz, mgr Jolanta Konopelska, mgr Magdalena Szydłowska, mgr Aleksandra Dobroszycka i mgr Dorota Zalewska. Pracownicy naszej Uczelni uczestniczyli w spotkaniach na Universita Degli Studi Di Udine oraz w Ecoinstituto del Friuli Venezia Giulia. Opiekunem grupy i głównym inicjatorem spotkań we włoskich instytucjach naukowo-dydaktycznych był Profesor Gilberto Marzano.

Narodowy Kongres Nauki

W dwudniowym Narodowym Kongresie Nauki, który rozpoczął się 19 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, bierze udział prawie 3000 przedstawicieli środowiska akademickiego i zaproszonych gości reprezentujących gospodarkę, samorządy, świat polityki i instytucje samorządowe. Wśród uczestników tego jednego z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii polskiej nauki i szkolnictwa wyższego znaleźli się też przedstawiciele naszej Uczelni: prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor Uczelni Korczaka oraz prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor Uczelni Korczaka, dr Joanna Lizut, Dyrektor ds. Nauki i Dydaktyki oraz dr Marek Kawa.

Nowe specjalności na kierunku pedagogika

W ofercie rekrutacyjnej Uczelni Korczaka po raz pierwszy znalazły się studia, których autorem jest prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, wybitny specjalista z zakresu kryminologii, penitencjarystyki, penologii, probacji, socjologii prawa, filozofii prawa i prawa karnego, autor innowacyjnych teorii naukowych i licznych publikacji, odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nowe studia I i II stopnia na kierunku pedagogika to: pedagogika penitencjarna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną, pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej oraz pedagogika kryminologiczno-sądowa. 

Dni Otwarte Uczelni Korczaka

Podczas Dni Otwartych Uczelni Korczaka, zorganizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, osoby zainteresowane ofertą edukacyjną lub chcące poznać naszą Uczelnię miały okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach, warsztatach i spotkaniach.