Prorektor gościem Banku Światowego

Prof. Mirosław Grewiński wziął 10 stycznia udział w debacie zorganizowanej w Warszawie przez Bank Światowy, podczas której omawiane były stojące przed Polską wyzwania ekonomiczne, społeczne, strukturalne, technologiczne i inwestycyjne. W trakcie debaty podsumowano też dotychczasowe działania mające wpływ na rozwój kraju.

Nowy zawód, nowe studia

Pan Marek Zakrzewski, pomysłodawca i współautor studiów podyplomowych "Mentor seniora", wypowiedział się na temat tego nowego zawodu i studiów, na które rekrutacja trwa do 15 lutego:

Debata o strategiach polskiej innowacyjności

W czwartek 19 stycznia w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie odbyła się debata pt. "Strategie polskiej innowacyjności", którą poprowadził prof. dr hab. Julian Auleytner.

Zaproszeni goście, wśród których znalazł się prof. dr hab. Mirosław Grewiński, mówili o różnych obszarach innowacyjności. Gen. bryg. prof. dr hab. nauk medycznych Marek Maruszyński skupił się na innowacjach w medycynie, zaś wystąpienie prof. dr. hab. inż. Stanisława Wincenciaka oraz Wicedyrektora Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Marcina Postawki dotyczyło innowacji technologicznych oraz zarządzania nimi jako priorytecie strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej. Prorektor naszej Uczelni podczas swojego wystąpienia zajął się tematem innowacji w polityce społecznej.  

Wydarzenie transmitowane było na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i zostało zarejestrowane. Nagranie można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=B4MMXkyNYqc

Konferencja Narodowego Kongresu Nauki już w styczniu

"Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej" to tytuł Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w Katowicach w dniach 26-27 stycznia. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozpoczęcie rejestracji uczestników planowane jest na początek stycznia.

migam