Seminarium na temat przyszłości usług społecznych w Polsce

W dniu 12 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium "Przyszłość usług społecznych w Polsce", zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i naszą Uczelnię. W wydarzeniu udział wzięli naukowcy i politycy zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z polityką społeczną, pracą socjalną czy pomocą społeczną. Wśród słuchaczy znaleźli się między innymi pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz studenci pracy socjalnej i polityki społecznej.

Strategia rozwoju infrastruktury - debata z udziałem prof. Juliana Auleytnera

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Polskim Towarzystwem Współpracy z Klubem Rzymskim zaprasza do uczestnictwa w debacie "Strategia rozwoju infrastruktury – transport XXI w.", która odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godz. 16:30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prz ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. Dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Julian Auleytner - Prezes Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, a także Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Debatę można również śledzić online pod adresem: http://www.pte.pl/transmisja

Seminarium: Investing in the social services workforce

W dniach 15-16 listopada w Bratysławie odbyło się  seminarium organizowanym przez European Social Network pt.  'Investing in the social services workforce'.

W spotkaniu udział wzięli prof. Mirosław Grewiński, prorektor Uczelni Korczaka i dr Joanna Lizut. W stolicy Słowacji spotkali się przedstawiciele służb społecznych z wielu państw europejskich. Dyskusjom i warsztatom towarzyszyły prezentacje wyników badań.

Więcej informacji: http://www.esn-eu.org/events/88/index.html

 

Polska klasa średnia

W weekendowym wydaniu Rzeczpospolitej" (19-20 listopada 2016 r.) i w jej serwisie internetowym ukazał się tekst współautorstwa dr Joanny Lizut poświęcony funkcjonowania klasy średniej w Polsce.

Zachęcamy do lektury.

http://www.rp.pl/Plus-Minus

migam